Sähköpyörän vuokrausehdot

Sähköavusteisen polkupyörän vuokrausehdot, eMotorgarage

 1. Sähköavusteisen polkupyörän ja varusteiden vuokra maksetaan etukäteen eMotorgarage:lle.
 2. Sähköavusteisen polkupyörän vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä, voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti, henkilökortti).
 3. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten huolellinen ihminen omasta tavarastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 4. Vuokraaja sitoutuu käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla. Pyörää ei ole tarkoitettu stunt- tai extreme-temppuihin, kilpailukäyttöön, käytettäväksi hyppyreissä tai ääriolosuhteissa.
 5. Vuokraaja vastaa sähköavusteisesta polkupyörästä sen koko arvosta, kunnes pyörä on palautettu sovitusti. Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan sähköavusteiselle polkupyörälle sattuneet vahingot sekä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli sähköavusteisen polkupyörän vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta vuokraehtoja, on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.
 6. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä.
 7. Vuokraaja on itse vastuussa kaikista aiheuttamistaan vahingoista.
 8. Sähköavusteista polkupyörää ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.
 9. Vuokratut pyörät ja lisävarusteet ovat eMotorgarage:n omaisuutta.
 10.  Sähköpyörä saattaa sisältää GPS-paikantimen.
 11.  Vuokraaja ei saa luovuttaa polkupyörää kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta eMotorgarage:n kanssa.
 12.  Alaikäinen (alle 18-vuotias) voi vuokrata sähköavusteisen polkupyörän huoltajan suostumuksella.
 13.  Varkauden tai vahingon sattuessa vuokraajan tulee olla välittömästi yhteydessä eMotorgarage:en sekä poliisiin.
 14. eMotorgarage vastaa siitä, että sähköavusteinen polkupyörä on huollettu säännöllisesti ja on teknisesti kunnossa vuokraushetkellä.
 15. Vuokrattu polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä.
 16.  eMotorgargella on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli käy ilmi, että pyörän vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.
 17.  Omavastuu on 1000 €. Varkauksien osalta omavastuu on 1200 €, mikäli pyörä on asianmukaisesti lukittu kiinni kiinteään rakenteeseen tai varastetaan lukitusta tilasta (tunnistettavat murtojäljet). Mikäli lukitsematon pyörä varastetaan, vuokraaja on velvollinen korvaamaan sähköpyörän sen koko arvosta (n.2500 -3000€ varusteineen). Pienet vauriot kuten kaatumisesta aiheutuneet osien rikkoontumiset tarkastellaan tilanteen mukaan ja korvaussumma määräytyy vioittuneen osan ja vaihtotyön mukaisesti (erillinen hinnasto).
 18. Sähköpyörää tulee ladata valvotussa tilassa ja akkua ei saa jättää latautumaan ilman valvontaa. Akkua ei saa ladata vesisateessa tai muuten kosteassa tilassa eikä akkua saa jättää suoraan auringon paisteeseen. Vuokraaja vastaa pyörän ja akun turvallisesta ja asianmukaisesta latauksesta.
 19. Mikäli peruutus tehdään alle 24 h vuokrauksen alkamisesta, tulee vuokra maksaa kokonaisuudessaan.
 20. Jos sähköavusteinen polkupyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, vuokraaja maksaa hinnaston mukaisen lisämaksun. Mikäli vuokraaja palauttaa pyörän sovittua aiemmin, hän ei saa palautusta maksetusta vuokrasta.
 21. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.
 22. Kuljetuspalvelusta veloitamme 25 % korkeamman vuokran. Kuljetus- ja noutopalvelu on mahdollista Espoon ja Vantaan alueella ennalta sovitusta paikasta ja aikana.
 23. Palautettaessa sähköpyörää tulee kaikki vuokrapyörän mukana olevat varusteet, akku, laturi, lukko, sekä avaimet ja muut pyörän tarvikkeet palauttaa moitteettomassa kunnossa.

 

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

eMotorgarage ei vastaa sähköavusteisen polkupyörän vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrauskohteelle (sähköavusteinen pyörä varusteineen), sen käyttäjälle (henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen.
eMotorgarage on aputoiminimi JMMK Sport Oy:lle ja kaikki yllä mainitut ehdot ja vastuuvapautuslauseke koskevat sekä eMotorgarage:a että JMMK Sport Oy:tä

Yhteystiedot:

JMMK Sport Oy / eMotorgarage

Koskelontie 14 a 9
02920 Espoo
0406201501
info@emotorgarage.fi