Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

JMMK Sport Oy
Y-tunnus: 3013266-1
ESPOO
p. +358 40 5296864
sähköposti: info@emotorgarage.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Juha-Matti Koskinen
p. +358 40 52_96_864
sähköposti: juha-matti@kubergfinland.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Henkilötietoja käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen, palauttamiseen ja mahdollisiin yhteydenottoihin tilauksiin liittyen. Lisäksi jos asiakas on hyväksynyt sähköposti- ja/tai tekstiviestimarkkinoinnin, voidaan hänelle lähettää markkinointiviestejä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot sijaitsevat teknisesti verkkokaupan pilvipalvelussa jonka ylläpito-liittymä on suojattu SSL-salauksella sekä käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Pilvipalvelun teknisestä turvallisuudesta vastaa Shopify Inc.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään verkkokaupan tietokannassa toistaiseksi. Tietoja ei poisteta säännönmukaisesti.

Profilointi

Seuraavia henkilötietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen: asiakkaan nimi, syntymäaika, sukupuoli, ostohistoria, osoitetiedot, käyttäytyminen verkkokaupassa. Esimerkiksi jos asiakas on jättänyt ostoprosessin kesken, hänelle voidaan lähettää muistutus kesken jääneestä ostoskorista tai jos asiakas on selaillut tiettyjä tuotteita, markkinointi voidaan kohdentaa näiden tuotteiden osalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

  1. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
  2. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen juha-matti@kubergfinland.com

Yleiset ehdot

Verkkokaupan toimitusehdot

Voimassa 1.11.2019 alkaen

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan tuotteita myy JMMK Sport Oy / eMotor Garage 3013266-1. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen ja EU-alueelle. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta www.emotorgarage.fi ostoskorin kautta.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Tilausvahvistus

Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet:

  • tilausnumeron
  • tilatut tuotteet ja määrän
  • toimituskulut
  • laskun loppusumman.

Lisäksi voit sivuillamme tarkastaa tilauksen sisällön.